Usługi wyburzeniowe najmniejszym i  najnowszym robotem wyburzeniowym na świecie.

BROKK 70 to pierwszy taki robot w Polsce.

W branżach w których przestoje oznaczają stratę cennego czasu produkcji, usługa Brokk zwróci się przy pierwszym postoju czy remoncie. Nie ma szybszej ani bezpieczniejszej metody prowadzenia prac wyburzeniowych. Pilot zdalnego sterowania umożliwia operatorowi manewrowanie robotem w bezpiecznej odległości od obszarów niebezpiecznych. Operator może wybrać najbardziej wydajną pozycję z której będzie patrzył i wykonywał swoją pracę.

Przemysł cementowy- minimalny czas postoju, odporność na wysoką temperaturę, praca w bezpiecznej odległości. Kucie betonów w chłodnikach klinkieru, głowicach pieca obrotowego.

Prace rozbiórkowe w ograniczonych przestrzeniach, wykopach, piwnicach.

Kucie fundamentów, kucie posadzek, płyt betonowych, lekkich stropów, filarów.

Kompaktowe rozmiary maszyny pozwalają na wjazd przez każde drzwi. Zdalne sterowanie poprawia bezpieczeństwo wykonywanych prac.